Loading...

КОНТАКТ ИНФО

Градба Јасен ДОО

ул. Кеј 9ти Септември бр.6
7500 Прилеп, Р.Македонија

тел: +389 48 421 987
факс: +389 48 423 498

е-пошта: info@gradbajasen.com.mk

КОНТАКТ ФОРМА

Контакт со одел*
Име/Компанија*
Вашата е-mail адреса*
Вашиот телефонски број*


Порака*

*- задолжителни полиња

КОНТАКТ ЛИЦА

Директор

моб: +389 75 382 277
е-пошта: straso@gradbajasen.com.mk

Финансиски директор

моб: +389 48 421 987
моб: +389 75 308 819
е-пошта: vera@gradbajasen.com.mk

Комерција


моб: +389 75 382 277
е-пошта: sales@gradbajasen.com.mk

Малопродажба


тел: +389 48 421 987
моб: +389 75 382 277
е-пошта: sales@gradbajasen.com.mk

Големопродажба

тел: +389 48 421 987
е-пошта: sales@gradbajasen.com.mk

Маркетинг и промоција

Давид
тел: +389 77 87 87 67
е-пошта: david@gradbajasen.com.mk

НАШАТА ЛОКАЦИЈА